Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

1,1 Misyon ve Vizyonumuz  
  MİSYONUMUZ Toplumsal    refahın artırılmasına destek sağlamak amacıyla, işletmelerde faaliyetlerin verimli,sağlıklı ve güvenilir bir şekilde  işleyişini sağlamak sonuçlarını denetlemek ve tarafsız bir şekilde ilgililerin istifadesine sunmaktır.
  VİZYONUMUZ Her   türlü   ekonomik   yapı   ve   aktiviteyi gerçekleştiren,  donanımlı,  güvenilir,  etkin ve  tarafsız,  küresel  boyutta  öncü  ve  örnek bir meslek grubu olmaktır.
1,2 Temel Bilgiler  
  1.2.1 Yönetim Kurulu  
    Yönetim Kurulu Başkanı Turan ÇELİK
    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabahattin ADAY
    Oda Sekreteri Fahrettin SELÇUK
    Oda Saymanı Mustafa KAYA
    Yönetim Kurulu Üyesi İrfan ÖZ
  1.2.2 Denetleme Kurulu  
    Denetleme Kurulu Başkanı Cüneyt Hakan KARATAŞ
    Üye Emine BOLAT
    Üye Hakan DOKUŞLU
  1.2.3 Disiplin Kurulu  
    Disiplin Kurulu Başkanı Fuat DÜLGER
    Başkan Yardımcısı Dursun ELÇİ
    Sekreter Veysel SANSAR
    Üye Eray YİĞİTOĞLU
    Üye Tayfun KOÇ
  1.2.4 Haksız Rekabet Kurulu  
    Başkan İbrahim ÇELİKSOY
    Üye
Üye
Adem ÖZGAN
Samet KAĞIZMAN
  1.2.5 Etik Kurulu  
    Başkan Mahmut BALCI
    Üye Murat TÜZE
    Üye Hüseyin AKDİŞ
  1..2.6 Birlik Delegeleri  
      İlhan AYDIN
      Ayhan YILDIRIM
      Metin UYGUR
      Hidayet İPEK
      Kemal YILMAZ
      Ali YEDİRİR
 
  1.2.7 İlçe temsilcileri  
    TURHAL  
      Mustafa OKUR
      Ahmet SAYAR
      Musa ALPAT
 
    ERBAA  
      Esat Mahmut KIRCA
      Nuran DEMİR
      Recep ÖZ
 
    NİKSAR  
      Aydın SOYLU
      Nurettin DURUCU
 
    ZİLE  
      Mehmet AKDİŞ
      Mehmet KAĞIZMAN
     
    REŞADİYE  
      Cumhur ALDEMİR
 
  1.2.8 Oda Personeli  
      Hüsamettin DEMİRAY
      Esra YILMAZ
3.MUHASEBE-MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN DURUMU

3.1. Tokat SMMM Odası Muhasebe ve Müşavirlik Mesleği
Odamıza 2019 yılı sonu itibarıyla kayıtlı toplam 254 üyemizin istatistiki bilgileri aşağıdaki gibidir.
3.2.1.Üye İstatistik Bilgileri
2019 Faaliyet Durumuna Göre Meslek Mensupları
Unvan Serbest Bağımlı Toplam
Serbest Muhasebeci 17 13 30
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 150 74 224
Toplam 167 87 254


SM SMMM TOPLAM
ERKEK 26 189 215
KADIN 4 35 39
TOPLAM 30 224 254


SMMM Sınavını Kazanarak Kaydı Yapılan Meslek Mensubu 11
Nakil Gelen Meslek Mensubu 3
Nakil Giden Meslek Mensubu 2
Çalışanlar Listesine Kayıt Yaptıran Meslek Mensubu 12
Çalışanlar Listesinden Terk Eden Meslek Mensubu 4
Üyelik Kaydını Kendi İsteğiyle Sildiren Meslek Mensubu 1
Vefat Eden Meslek Mensubu 1
3.2.2. Stajyer İstatistik Bilgileri(31.12.2019 Tarihi İtibarıyla);
  SMMM TOPLAM
Aktif Stajyer Sayısı 21 21
Bitirme Sınavlarına Devam eden Stajyer Sayısı 11 11
Staja Giriş Sınavına Devam Eden Aday Sayısı 70 70
Takipsizlik ve Staj Şartlarını Yerine
Getirmeyerek Stajı İptal Olanlar
1 1
4.TOKAT SMMM ODASININ FAALİYETLERİ
4.1. Oda Faaliyetleri
Odamız 23 Olağan(seçimli) Genel Kurulu 04-05 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılmıştır. 09.05.2019 tarihinde yapılan Yönetim, Denetleme, Disiplin kurulları toplantısı ile yeni kurulların görev dağılımları aşağıdaki şekilde olmuştur.
Yönetim Kurulu
Başkan Turan ÇELİK
Başkan Yardımcısı Sabahattin ADAY
Oda Sekreteri Fahrettin SELÇUK
Oda Saymanı Mustafa KAYA
Yönetim Kurulu üyesi İrfan ÖZ


Denetleme Kurulu
Başkan Cüneyt Hakan KARATAŞ
Üye Emine BOLAT
Üye Hakan DOKUŞLU


Disiplin Kurulu
Başkan Fuat DÜLGER
Üye Dursun  ELÇİ
Üye Veysel SANSAR
Üye Eray YİĞİTOĞLU
Üye Tayfun KOÇ


30 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Oda Yönetim Kurulu toplantısında Oda Haksız Rekabet Kurulu üyeleri ve Etik Kurulu üyeleri yeniden belirlenmiştir.
Haksız Rekabet Kurulu
Başkan İbrahim ÇELİKSOY
Üye Adem ÖZGAN
Üye Samet KAĞIZMAN

Etik Kurulu
Başkan Mahmut BALCI
Üye Murat TÜZE
Üye Hüseyin AKDİŞ
30 Kasım 2019 tarihinde Odamızın 2. Olağanüstü Genel Kurulu, 2020 Yılı Maktu Aidatın yeniden belirlenmesi için toplanmıştır.
Türmob, Tesmer ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen bilgi yazıları odamız web sitesinde yayınlanmış ve SMS yoluyla üyelerimize duyurulmuştur.
Odamıza E-Tebligat KEP başvurusunda bulunularak Elektronik posta alınmıştır.
Oda Kayıt Belgesi ve Oda Faaliyet Belgesini üyelerimizin E-Birlik sistemi üzerinden almaları sağlanmıştır.
Üye Aidatlarının takibinde Luca Net’e geçilerek E-birlikle Luca Net entegrasyonu yapılmış, üyelerimizin Aidat borçlarını E-birlik üzerinden Sanal Pos aracılığı ile ödenmesi sağlanmıştır.
04 Aralık 2019 tarihinde Yönetim Kurulu olarak Erbaa ilçesindeki meslektaşlar ziyaret edilmiş, meslekle ilgili sorunlar görüşülmüştür.

4.2.Eğitim Faaliyetleri
. Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu olarak 2019 yılında da mesleki gelişmenin sürekliliğine inanarak üyelerimize yönelik ,sürekli gelişen,değişen yasa ve mevzuatlar konusunda meslek içi eğitimlerine geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda da ağırlık vermiş, yasa ve mevzuat değişikliği ile ilgili konularda meslekle ilgili gelişmeleri takip ederek kurumlarla işbirliği yapılarak eğitim faaliyetlerini seminer ve bilgilendirme toplantıları olarak üyelerimizle beraber sürdürmüştür.
Odamız mesleki konulardaki gelişmeleri meslek mensuplarına SMS yoluyla duyurulmuştur.
11-13 Ocak 2019 Tarihinde Zonguldak SMMM Odası ev sahipliğinde yapılan 42. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısına Yönetim Kurulu Üyeleri;Turan ÇELİK, Fahrettin SELÇUK, Hidayet İpek, Sabahattin ADAY VE Metin UYGUR katılmışlardır.
05-07 Nisan 2019 tarihinde Karabük SMMM Odası ev sahipliğinde yapılan 43.Karadeniz Oda Başkanları Toplantısına Yönetim Kurulu Üyeleri;Turan ÇELİK, Fahrettin SELÇUK, Hidayet İpek, Sabahattin ADAY VE Metin UYGUR katılmışlardır.
28-29 Haziran 2019 tarihinde odamız ev sahipliğinde 44.Karadeniz Oda Başkanları toplantısı Türmob Yöneticileri, Tokat Protokolü ve Karadeniz Platformu Oda Başkanları ile Misafir oda başkanlarının katılımı ile Dedeman otelde yapılmış olup, misafirlerle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
8-10 Kasım 2019 tarihinde Bolu SMMM Odası ev sahipliğinde düzenlenen 45.Karadeniz Oda Başkanları Toplantısına Oda Başkan Yardımcısı Sabahattin ADAY ve Oda Sekreteri Fahrettin SELÇUK katılmışlardır.

4.3. Birlik ile İlişkiler
2019 Yılı içerisinde muhtelif tarihlerde yapılan Türmob Başkanlar Kurulu toplantısına Oda Başkanı Turan ÇELİK katılmıştır.
1-7 Mart 30.Yıl Muhasebe Haftası Etkinlikleri çerçevesinde basın açıklaması yapılmış Türmob tarafından gönderilen Afişlerden 100 Adet bastırılarak Tokat Merkez ve İlçelerdeki Vergi Dairesi ve SGK gibi Kurulamlarda görünür yerlere asılmıştır.
1 Mart 2019 tarihinde 30.Yıl Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında Türmob Başkanlığınca düzenlenen Anıtkabir ziyareti,panel ve kokteyle Oda Sekreteri Hidayet İPEK katılmıştır.
22 Ağustos 2019 tarihinde Türmob Genel Başkan Adayı Masum TÜRKER ve beraberindekiler, 16 Eylül 2019 tarihinde Türmob Genel Başkan Adayı Emre KARTALOĞLU ve beraberindekiler, 26 Eylül 2019 tarihinde Türmob Genel Başkan Adayı Selahattin ŞENLİLER ve beraberindekiler odamızı ziyaret etmişlerdir.
12-13 Ekim 2019 tarihinde yapılan Türmob 23.Olağan(seçimli) Genel Kuruluna Odamızın Birlik Temsilcileri ve Yönetim Kurulu üyeleri katılmışlardır.

4.4.Diğer Kurumlarla İlişkiler
28 Şubat 2019 tarihinde Tokat Defterdarı, Vergi Dairesi Müdürü ve beraberindekiler Vergi Haftası nedeniyle odamızı ziyaret etmişlerdir.
1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle 01 Mart 2019 tarihinde Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp EROĞLU, 03 Mart 2019 Tarihinde CHP Tokat Milletvekili Kadim DURMAZ ve Tokat Baro Başkanı Avukat Melih YARDIMCI odamızı ziyaret etmiştir.
1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısı ile Niksar Erbaa Turhal Zile ilçelerindeki Kurumlar Yönetim Kurulunca ziyaret edilmiştir.
6 Mart 2019 tarihinde 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısı ile Artova Meslek Yüksek Okulu Maliye bölümü öğrencileri odamızı ziyaret etmişler, öğrencilere, Oda Başkanı Turan ÇELİK ve 2010-2016 döneminde Oda Başkanlığı yapan Ayhan YILDIRIM meslekle ilgili bilgi vermişlerdir.
15 Mart 2019 tarihinde SGK-İŞKUR işbirliği ile üyelerimize yönelik Güncel Teşvikler konulu panel odamız konferans salonunda düzenlenmiştir.
13 Mayıs 2019 tarihinde SGK Haftası nedeniyle SGK Müdürü ve beraberindekiler odamızı ziyaret etmişlerdir.
29 Ağustos 2019 tarihinde Tokat Vergi Dairesi yetkililerinin sunumunu yaptığı üyelerimize yönelik “Son Değişikliklerle Birlikte KDV İadesi” konulu panel yapılmıştır.
01.02.03. Kasım 2019 tarihleri 1.Hafta ve 08.09.10. Kasım 2019 tarihleri 2. Hafta olmak üzere Hasan Kalyoncu üniversitesi tarafından üyelerimize yönelik Odamız Konferans salonunda 2 Haftalık uzlaştırmacılık eğitimi yapılmıştır.
27 Kasım 2019 tarihinde Odamız konferans salonunda Hızli Bilişim A.Ş. tarafından Üyelerimize yönelik VUK.509 Tebliğ ile ilgili bilinmeyenler ve e-Defter işlenirken dikkat edilmesi gerekenler konulu seminer düzenlenmiştir.
28 Kasım 2019 tarihinde İSMMMO Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’nın sunumunu yaptığı VUK.509 Tebliğ ve E-Uygulamamlar konulu seminer düzenlenmiştir.
05 Aralık 2019 tarihinde EDM Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından GİB 509 Tebliğ ile 507 ve 510 sayılı tebliğ taslakları ve muhasebe proğramlarına entegrasyonları konulu seminer odamız konferans salonunda düzenlenmiştir.
4.5. Meslek Mensuplarını Denetim Faaliyetleri
2019 döneminde Yönetim Kurulu 12 adet şikayet dosyası incelemiş olup, 1 Dosya dava sonucunu beklemekte , 5 Dosya rapor aşamasındadır. 3 dosya soruşturmaya gerek olmadığına karar verilerek işlemden kaldırılmıştır. 3 dosya Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.Disiplin Kurulu 1 dosyaya Uyarma cezası vermiş, 2 dosya aynı kişiye ait olduğundan birlikte değerlendirilmiş meslekten çıkarma cezası verilmiş ve üye Türmob Disiplin kuruluna itiraz etmiştir.

4.6. Aday Meslek Mensuplarının (Stajyerlerin) Denetim Faaliyetleri Staja Giriş Sınavına başvuru yapmak isteyen adaylara, staj hakkında yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Odamız tarafından bilgilendirme yapılmıştır.
Staj giriş sınavları süreci içersinde sms ile duyurularda bulunulmuş, takipleri yapılmıştır. Stajerlerimizin staj süresi boyunca gereksinim duydukları her konuda bilgi verilmiş ve yardımcı olunmuştur.
2019 yılı içerisinde Staja giriş sınavına ilk defa dosya açtırarak başvuran aday 29 olup, 2019 yıl sonu itibarıyla toplam 70 aday vardır 13 Aday belirlenen süre içerisinde Staja Giriş Sınavını (SGS) kazanamadığından dosyaları işlemden kaldırılmıştır. Sınavı kazanarak staja başlayan meslek mensubu adayı 10’dur. 2 Meslek Mensubu adayı nakil gelmiştir.2 Meslek Mensubu adayı diğer odalara naklini yaptırmıştır.1 Meslek Mensubu Adayı staj şartını yerine getiremediğinden stajı iptal olmuştur. 4 Meslek Mensubu adayı Stajını tamamlayarak Mesleki Yeterlilik Sınavlarına girmeye hak kazanmıştır.2019 sonu itibarıyla 21 Meslek mensubu adayımız staj yapmaktadır.

4.7. Toplumsal Ekinlikler
1-7 Mart 30.Yıl Muhasebe Haftası etkinlikleri çerçevesinde 3 Mart 2019 tarihinde Yeşil Vadi Sosyal Tesislerinde Üyelerimizin eşleri İle birlikte ve Tokat Protokolünün katıldığı kahvaltı düzenlenmiştir.
16 Mayıs 2019 tarihinde İşeri Sosyal tesislerinde odamız tarafından İftar Yemeği düzenlenmiş, İftar yemeğine aileleri ile birlikte üyelerimiz ve Tokat Protokolü katılmışlardır.
22.Mayıs 2019 tarihinde Türmob Başkanlığının Ankara Swissotel’de düzenlediği İftar yemeğine Oda Başkanı Turan ÇELİK ve Başkan Yardımcısı Sabahattin ADAY katılmışlardır.
25 Ağustos 2019 tarihinde odamız tarafından Niksar Çamiçi yaylası park alanı çadır kampında meslek mensuplarımızın katılımı ile Geleneksel Yaz Pikniği düzenlenmiştir.