TESMER Staj ve Sınavlara İlişkin Uygulama Yönergesi ve Ekleri yayınlandı