Üye Kayıt ve Ruhsat, Kaşe İşlemleri

İSTENEN BELGELER

1. Nufus Cüzdan Fotokopisi
2. İkametgah Belgesi
3. Adli Sicil Kaydı Belgesi
4. Olur Yazısı (TÜRMOB Başkanlığından gelen yazı)
5. 6 Adet Biyometrik Fotoğraf
6. Ruhsat Formu
7. Kaşe Talep Formu
8. Banka Dekontu(Ruhsat Bedeli)
9. Banka Dekontu(Odamız Denizbank Tokat Şubesi
3510-4010045-351 No`lu Hesabına)Üye Kayıt bedeli

Ruhsat ve Kayıt Ücretleri ile istenen evraklara
aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz.
Ruhsat Kaşe işlemleri